Naprapatbehandling

Naprapatbehandling

En naprapatbehandling består av ett par olika steg. Först så får du beskriva för din naprapat vad det är som besvärar dig (smärta eller nedsättning i rörelseförmåga) och berätta varför du tror att det har uppstått (ramlat? Idrottsskada? Uppkom smygande? Vaknade med det?).
Naprapaten kommer därefter att gå igenom din sjukdomshistorik (anamnes) och dina tidigare erfarenheter/undersökningar eller behandlingar för besväret som du söker för.

Nästa steg är undersökning och består av en blandning av funktionella och strukturella tester. Efter att ha undersökt och fastställt vilken struktur det är som ger dig din smärta eller funktionsnedsättning så kan en diagnos ställas och ni kan börja behandla. Behandlingen anpassas utefter varje individ och syftar till att lindra smärtan och återställa den normala funktionen igen.

 

Förberedelser inför naprapatbesöket

Inför besöket hos oss så får du alltid en Hälsodeklaration skickad på din mail. Ta dig gärna 5 minuter till att fylla i den inför besöket.

Under behandlingen så kommer du att få ta av dig till underkläder för att naprapaten ska kunna göra en ordentlig undersökning av dina besvär och för att kunna identifiera eventuella blåmärken, svullnader, rodnader eller andra hudförändringar. Så se till att ha kläder som du känner dig bekväm i.

 

Så mår du efter din naprapatbehandling

De flesta upplever direkt effekt efter behandlingen i form av en ökad rörlighet eller smärtlindring. Beroende på besvär och aktuellt status kan man få olika behandlingsresultat.

Direkt efter behandlingen så är det vanligt att man kan känna sig lite mör i bland annat muskler och känna sig lite snurrig efter att ha legat ner en stund och fått t ex. massage.

Den här känslan lugnar sig vanligtvis snabbt efteråt – men vet du med dig att du brukar reagera kraftigt på behandlingar så avsätt gärna 5 minuter efter behandlingen till att varva ner och ta ett glas vatten i vårt väntrum.

 

Eventuella biverkningar efter behandling

Det är vanligt att man får lite ökad smärta som kan liknas vid träningsvärk efter behandlingen som håller i sig i ca 1-2 dagar. Det är långt ifrån alla som känner av det, men kan vara bra att känna till och våra naprapater brukar informera om det vid besöket.

 

Träna efter naprapatbehandling

En vanlig fråga som vi får är om man kan träna efter naprapatbehandlingen. Svaret är oftast ja. Det beror givetvis på vad du har sökt oss för och på vilket sätt vi har hjälpt dig. Har vi hittat en potentiell skada eller liknande så är det inte aktuellt, men har du endast fått lite mjukdelsbehandling i form av massage så är det oftast helt OK att träna. För att vara helt säker, fråga din naprapat vad som gäller för just dig och ditt besvär.

Fysioterapeut / Sjukgymnast

Manuella behandlingstekniker inom Naprapati

Massage – Massage är den grundläggande behandlingsformen för muskler och bindväv som används inom naprapati. Naprapater är utbildade inom klassisk massage och kombinerar tryck och töjning av vävnaden för att uppnå minskad smärta och spänning samt en ökning av cirkulation.

Triggerpunktsbehandling/Pressur – I samband med massagen så kan naprapaten stanna upp och bibehålla trycket på vissa muskelstråk som är extra ömma eller spända – dessa kallas för triggerpunkter. Syftet med att bibehålla trycket och ”massera ut” dessa delar av musklerna är för att lindra smärta och spändhet.

Stretching/töjningstekniker – Terapeuten sträcker försiktigt ut muskulaturen som man vill stretcha. I det läget kan du bli ombedd att spänna emot med musklerna innan stretchen tas ut ytterligare. Syftet är att få muskulaturen att slappna av och på det sättet öka rörligheten och minska smärta.

Manipulation/Justeringstekniker – Vid justering av en led för terapeuten försiktigt ut leden en bit. Därefter gör hen en snabbt knyckande rörelse, som kan ge upphov till ett knäppande ljud. En justering görs väldigt hastigt och med så liten kraft och så liten rörelse som möjligt. Justeringen görs för att leden ska fungera optimalt igen och ger en avslappning i kringliggande vävnader.

Mobilisering – Vid mobilisering för terapeuten långsamt och försiktigt ut en led till sitt ytterläge. I det läget kan hen antingen göra små rörelser eller be dig att spänna emot med kringliggande muskler innan rörelsen tas ut en bit till. Mobilisering gör att vävnad runtomkring den led som mobiliseras slappnar av.

MammaMage-Träning – Specifikt träningsprogram, anpassat för dig som befinner dig under eller efter en graviditet, som syftar till att stärka kroppen inifrån och ut. Få hjälp av en Certifierad MammaMage tränare som hjälper till att skräddarsy träning till dig och din aktuella situation.

Dry needling – En behandlingsform där nålar sticks in i muskler eller senor. Ingenting injiceras, utan det är endast en nål som sätts in i den struktur som man avser att behandla. På en naprapatbehandling används nålar främst för att behandla muskulär smärta.