Fysioterapeut / Sjukgymnast

Fysioterapeut

En Fysioterapeut, eller sjukgymnast, är specialiserad på att bedöma och hjälpa till med skador och olika smärt- och sjukdomstillstånd i rörelseapparaten. Har du till exempel smärta i nacken, ont i ett knä eller ryggont, så kan en fysioterapeut hjälpa dig med det. Både med det akuta (smärta eller stelhet) och med det långvariga – en frisk och välmående kropp.

Vad kan du få hjälp med?

En av deras primära verktyg är träning. Fysioterapeuterna hos oss på Arena MED har även utbildning inom avancerad manuell behandling. Alltså mobilisering/justering av ryggrad och leder, massage och andra tekniker som syftar till att lindra smärta och öka funktion.

Våra Fysioterapeuter kan hjälpa dig om du har smärta i muskler, leder och/eller nerver.

Här kan du hitta en fysioterapeut:

Pris:

Nybesök och återbesök: 720 SEK

Student: 550 SEK

Så här säger våra kunder om oss

Varför ska du träffa en Fysioterapeut?

Fysioterapeuter hjälper människor under livets gång att bli/hålla sig friska eller återfå funktion efter skada. De gör det här genom icke kirurgisk och icke läkemedelsbaserad diagnostik, vård och behandling. En av de primära verktygen när det kommer till behandlingsmetoder är träning. Där utgår man från människans egna läkande krafter vilka aktiveras genom rörelse, cirkulation och fysisk belastning. Aktivitet och rörelse anses som grundläggande för människans funktion – därför är träningen ett av Fysioterapeutens primära verktyg i behandlingen.

Behandlingen är alltid individuellt anpassad och kan genomföras i en rad olika syften. Träningen kan exempelvis ske genom handledd rehabilitering av en skada/område och i ett friskvårds/hälsofrämjande syfte för att öka välmående. Fysioterapeuten arbetar också med manuella behandlingar som exempelvis ledmobilisering och manipulationstekniker av ryggrad och leder. De har även andra verktyg som massage och nål-behandling – beroende på vilka utbildningar de har gått efter sin yrkesutbildning.

Fysioterapeut

Vad är skillnaden på en Fysioterapeut och en Sjukgymnast?

Fysioterapeut och sjukgymnast är en och samma yrkesgrupp. Det är alltså 2 namn på samma sak.

Fysioterapi eller sjukgymnastik har funnits sedan 1800-talet och har sedan dess varit en yrkesgrupp som är specialiserade på människors aktivitet- och rörelsemönster, samt dess funktion. Den första januari 2014 bytte yrkesgruppen namn från Sjukgymnast till Fysioterapeut. Vill du läsa mer om bytet? I så fall kan du läsa om det via denna länken HÄR.

Hur går ett besök till?

Ett besök hos en Fysioterapeut består av ett par olika steg. Enkelt förklarat så kommer det se ut så här när du träffar din terapeut:

  • Vi börjar med att du får beskriva vad du söker oss för, vad som har hänt och besvara de kompletterande frågor som vi har (Detta kallas för en anamnes). Syftet är att vi ska veta vad vi behöver göra för undersökning och ge oss en bättre bild av vad som orsakar dina besvär.
  • Efter anamnesen kommer vi göra en fysisk/klinisk undersökning/bedömning av det du söker oss för, vilket slutar med att vi ställer en diagnos ochförklarar vad det innebär.
  • När vi har en diagnos att utgå ifrån kan vi starta behandlingen. Den anpassas helt efter dig och dina individuella behov. Det kan vara allt från massage till träning och rådgivning.
  • Slutligen föreslår din terapeut bästa vägen framåt. Vi kommer alltid att sträva efter att göra dig frisk/välmående så snabbt som möjligt.
Hem » Fysioterapeut